Pazar

arthur rimbaudTristan Tarza: Rimbaud, kendini kendi koşuluna karşıt araçlarla anlatan bir çocukluktur. Diri çocukluk, tartısız ve ölçüsüz özgürlük, başlangıcında ve bitiminde ölümle komşu bir çocukluk, her aşaması ölüm - kalım, nesnelerin yanıbaşındaki çocukluk, şaşırtıcılık, nesneleri sınırlayan ama öte yandan nesneler önünde kendinden geçen bir çocukluk, özgün ve aşamalı açılımının mayalandığı çocukluk ve alay edilen, görmezlikten gelinen organik sonuyla yaldızlanmış korku.


Bütün Şiirleri

hür...

Arınmış kimseyi bulamayacağını bilerek yaşa. Elimizden kayıp gidenleri düşün. Hayat budur. Gönlünü ferah tut. Herkes kadar se...