Cuma14 Nisan 1314

Bu sabah anın yolladığı demeti çözüp karanfilleri suya koyar iken bir dem olup gözlerim daldı. Çiçekler elimde, kaldım öyle. Yağmur yağıyor idi. Havada fazlasiyle kasvet var idi. Velakin güneş var iken de olur. Meserret iktiza ettiği dem kederlenirim. Babaannem derdi ki, insan hiçbir şeyi ziyadesiyle arzu eylemezse neye gam, kesavet çeksin? Şimdi düşünüyorum ki, elde midir bu? Yirmi üç yaşındayım ben. Kaderimden çok bir şey istemedim ki.

Matmazel Noraliya' nın Koltuğu

Peyami Safa

Gülbeşeker

'hakikatte seninle sevgili olabilmemız için.'