Alfred Stieglitz, A Snapshot Paris, 1911


" Evet, her şey çürüyor, her şey... İnsanlar da çürümeyecekler mi? Eylül' de sanki bahara tahassür eden melül bir teravet, sanki üzerine çöken kışın kendini mahvetmek isteyen hazanın rağmına payidar kalmak, tekrar bahar olmak mücadelesi vardır. Fakat bunun için, muhtaç olduğu şeylerden mahrum olduktan başka, kendisinde de mukavemet kalmamış ve tabiat bunu anlamış gibi acı bir melal ve tefekkürle, üzerine çöken tenhalığın, matemin hatem-i merareti ile düşünüyor. Sanki ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar mukavemet ederse etsin, kışın galebe edeceğini, artık her şeyin ve her ümidin bittiğini, buna tahammül lazım geldiğini anlamaktan mütevellit bir fütur ile giryandır. Ne renk, ne rayıha...
İşte yapraklar ölüyor, oh her şey çürüyor...


Mehmet Rauf 
Eylül 

Bu blogdaki popüler yayınlar

evli misiniz ya da tunus çok mahremdir.

batış