Perşembe

değirmenler
Bu odada bir şey var, mühim bir şey. 

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu / Peyami Safa 

hür...

Arınmış kimseyi bulamayacağını bilerek yaşa. Elimizden kayıp gidenleri düşün. Hayat budur. Gönlünü ferah tut. Herkes kadar se...