Cuma" Sonra, bir yere gitmek, insanlarla temas etmekti.
Halbuki Mümtaz, insanlardan kaçıyordu. Onların anlamamazlığından haraptı.
Onlar meselesiz yaşıyorlardı. Yahut da... ' Yahut da ben çok biçareyim. '


hür...

Arınmış kimseyi bulamayacağını bilerek yaşa. Elimizden kayıp gidenleri düşün. Hayat budur. Gönlünü ferah tut. Herkes kadar se...